Creatief met Clowns

Het project Creatief met Clowns is een in Nederland uniek project dat zich richt op mensen met dementie in dagbestedingslocaties. Op een dagbesteding zitten mensen in een fase van dementie waarin ze nog wel initiatieven kunnen nemen en actief mee kunnen doen. In een periode van 6-8 weken creëren de deelnemers samen op een ludieke en creatieve manier met elkaar een nieuw ‘kostuum’ voor de VisiteClowns. Het project wordt afgerond met een feestelijke avond waarop de Clowns zich samen met de bewoners van de dagopvang, op de rode loper presenteren aan familie, vrienden, verzorgers en huisgenoten van de deelnemers.

Het gebruik van stoffen en ander creatief materiaal zorgt voor het prikkelen van de zintuigen. De mensen/cliënten van de dagbesteding kunnen het materiaal op verschillende manieren aanraken, gebruiken en betasten waardoor hun fantasie en creatieve vaardigheden worden gestimuleerd. Ze worden gestimuleerd te helpen en uitgedaagd om mee te helpen het kostuum te maken Zo ontstaat er uiteindelijk een bijzondere ervaring die de clown en mensen met dementie samen hebben beleefd.

Door dit project krijgen mensen met beginnende dementie individuele aandacht. Hun mening telt! Dit is een waarde die ze steeds meer aan het verliezen zijn, omdat ze zich niet meer kunnen uitdrukken zoals ze dat eerder wel konden. Samen ontwerpen, bespreken, uitzoeken, bezig zijn en uitdagen zorgt voor aandacht voor communicatie en het uiten van gevoelens. Er wordt een beroep gedaan op de sensitieve gevoelens, die nog intact zijn. Dit geeft voldoening en zelfvertrouwen.

Aantal deelnemers

Per project doen 15 mensen met dementie op een dagbesteding mee. Daarnaast worden gemiddeld 30 familieleden en mantelzorgers bereikt.